INACTIVE.

A young man who doesn't show hatred over what is lost but shows gratefulness over what is left. 19, Civil Engineering Student, Proud Batangenyo, Freelance model.


OKAY WALA NA PALA AKONG BABALIKANG MGA KAIBIGAN DITO SA TUMBLR

hayyyyyyyyyyssss. -_-

sorryiwasntenough:

kapekid:

sorryiwasntenough:

kapekid:

sorryiwasntenough:

kapekid:

sorryiwasntenough:

Pota may pasok na ba talaga bukas? Hayss hayss talaga

tamad ka sidge haha

Sino po sila? Hahahaha

pakyu sidge. ge

Kilala mo pa pala kami. Hahaha

oo kayo ata ang di na ako kilala 😂👊

Kilala niyo pa to? ginniemouse, cantfindherhappiness, gagongbloggero, just-in-cabz, ecamazing, kapeprince HAHAHAHA

SAKLAP WALANG NAG REACT DI NA AKO KILALA. GE.

http://ginniemouse.tumblr.com/post/89070912890/nakaka-miss-yung-mga-times-na-ginagawa-naming →

ginniemouse:

Nakaka-miss yung mga times na ginagawa naming chatbox yung TAs namin na halos mapuno yung dash ng reblogs namin. Tapos may matatanggap pa kaming mga hate messages. Hahahaha. Hi, kapekid, na super inactive dahil taksil sa Tumblr. Kay, sorryiwasntenough, walangutakperomaypuso,

Miss you guysss :”>
Text nyo ko. Huhu

1ST DAY OF SCHOOL NA BUKAS 😩😒🚗🏤

sorryiwasntenough:

kapekid:

sorryiwasntenough:

kapekid:

sorryiwasntenough:

Pota may pasok na ba talaga bukas? Hayss hayss talaga

tamad ka sidge haha

Sino po sila? Hahahaha

pakyu sidge. ge

Kilala mo pa pala kami. Hahaha

oo kayo ata ang di na ako kilala 😂👊

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter